sowie

Historia górnictwa, kopalnie węgla, górnictwo w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2009-01-26 09:35

Ostatni komentarz: ludzie uwaqżajcie na ta firme
dodany: 2009.04.05 20:33:35
przez: perla
czytaj więcej
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji subregion wałbrzyski
2020-07-23 10:57

Zapraszamy w szczególności tych z Państwa, którzy swoją siedzibę mają na terenie subregionu wałbrzyskiego na spotkanie organizowane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja, które odbędzie się 27 lipca 2020r. w Starej Kopalni - Wałbrzych (godz. rozpoczęcia spotkania: 10.30).

Spotkanie zorganizowane zostało w związku z koniecznością przygotowania na szczeblu regionalnym Terytorialnego Planu Transformacji oraz listy projektów możliwych do sfinansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w subregionie wałbrzyskim.


Jednocześnie informujemy, że dostrzegając ważność działań na rzecz regionów węglowych w transformacji na rzecz przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu oraz rolę jaką w działaniach transformacyjnych odgrywa między innymi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, Dolnośląscy Pracodawcy włączyli się już w działania na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu między innymi poprzez upowszechnianie wypracowanych przez Radę ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan informacji i stanowisk.

Organizatorzy proszą o potwierdzanie swojego udziału w spotkaniu do dnia 24 lipca, godz. 12:00 na adres mailowy: m.augustyniak@um.walbrzych.pl

Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska zaprezentowała założenia sztandarowego projektu - Europejskiego Zielonego Ładu, w którym opisała plan działań zapoczątkowujących nową politykę wzrostu dla Europy. Opiera się ona na ambitnych celach klimatycznych i środowiskowych oraz na procesach partycypacyjnych, w ramach których obywatele miasta i regiony wspólnie angażują się w walkę ze zmianą klimatu i w ochronę środowiska. Zgodnie z głównym celem, jakim jest osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej, Komisja Europejska przedstawiła w styczniu 2020 r. projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustanawiające-go Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Umożliwi on wspieranie finansowe terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i zapobieganie narastaniu dysproporcji regionalnych w poziomie życia społeczno-gospodarczego. Subregion wałbrzyski jest jednym z trzech, poza Śląskiem i wschodnią częścią województwa wielkopolskiego obszarów, rekomendowanych do wsparcia przez Komisję Europejską. W przeszłości subregion wałbrzyski był bardzo uzależniony od przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, zaś obecnie z powodu niedokończonej transformacji gospodarczej:
- notuje niższy poziom rozwoju gospodarczego,
- wyższą w stosunku do pozostałej części województwa dolnośląskiego stopę bezrobocia,
- problemy społeczne
- degradację infrastruktury
- niższy poziom zamożności mierzony PKB na mieszkańca,
- wysoki poziom migracji zarobkowej,
- wykluczenie komunikacyjne,
- szybkie starzenie się społeczeństwa,
- problemy geologiczne i hydrologiczne, związane z podziemnymi obiektami górniczymi, uniemożliwiają efektywny i szybki rozwój tego obszaru.

Aby sprostać tym wyzwaniom, określono priorytetowe potrzeby inwestycyjne, mają-ce na celu złagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków transformacji subregionu wałbrzyskiego. Na ich podstawie zostanie przygotowany Terytorialny Plan Transformacji, a zapisane w nim projekty, zostaną sfinansowane przez FST.Autor: Dolnośląscy Pracodawcy


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: