sowie

Historia górnictwa, kopalnie węgla, górnictwo w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2009-01-26 09:35

Ostatni komentarz: ludzie uwaqżajcie na ta firme
dodany: 2009.04.05 20:33:35
przez: perla
czytaj więcej
Górnicza kariera Ryszarda Grzybowskiego
2013-05-11 11:49

Ryszard Grzybowski był profesjonalistom, prezesem klubów sportowych i zasłużonym dyrektorem kopalni Victoria. Urodził się 30 czerwca 1934 roku we Francji, gdzie z rodziną po II Wojnie Światowej zamieszkał na Dolnym Śląsku w Jugowie. Do szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego uczęszczał w Nowej Rudzie.


W 1957 roku ukończył Politechnikę Śląsku w Gliwicach na wydziale Górnictwa. Otrzymał tam tytuł magistra inżyniera eksploatacji podziemnej złóż. Naukę kontynuował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia podyplomowe w zakresie ekonomii przedsiębiorstw ukończył w 1981 roku. Dwadzieścia lat pracował w kopalni w Nowej Rudzie. Rozpoczął tam pracę w 1956 roku w charakterze nadgórnika, a skończył tam swoją karierę w 1976 roku, jako zawiadowca pola Słupiec. W tym samym roku przeniósł się do Wałbrzycha, gdzie przez trzy lata pełnił funkcję inżyniera kopalni Thorez. Następnie zajmował stanowiska kierownicze w Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. Dalszy rozwój zawodowy Grzybowskiego przypada w latach 1982-1989. Piastował tam najpierw funkcję naczelnego inżyniera, a później objął stanowisko dyrektora kopalni Victoria. Tego samego roku, kiedy rząd polski podjął decyzję o likwidacji wałbrzyskich kopalni, Ryszard Grzybowski odszedł na emeryturę. Było to w lipcu 1990 roku. Dzięki niemu zrealizowanych było trzynaście projektów racjonalizatorskich i dokonany został jeden wynalazek. Za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze uzyskał nagrodę III stopnia Ministra Górnictwa i Energetyki. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 9 listopada 2012 roku. Ryszard Grzybowskie przez trzydzieści cztery lata swojej pracy związany był z przemysłem górniczym. Do końca życia nie pogodził się z likwidacją kopalni, co było dla niego wielkim ciosem. Z tego powodu odczuwał ogromny żal i ból.

 Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: